מערך ההדרכה
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: מבנה תפקודי של כוח האדם בתכניות יח"ד ועצמה לכל
flowchart

הטמעת תכניות יח“ד ועצמה לכל במערכת הלימודים בבתי הספר מתבצעת בעזרת מערך הדרכה מיומן

המעניק למורות-הרכזות את ההכשרה הראשונית יחד עם ליווי ותמיכה שוטפת לאורך כל שנת הלימודים.

המדריכות הן הנמצאות בשטח ושותפות יחד עם אנשי הצוות במחוזות להישגים של התכניות.

הכשרת המורות -רכזות והמדריכות לתפקידן

המורות-הרכזות בתכניות יח“ד ועצמה לכל מקבלות הדרכה אישית ו/או השתלמויות לפי דרגת הוותק שלהן

בכל תכנית.

מדריכות יח“ד ועצמה לכל במחוזות השונים עוברות הכשרה לתפקידן במכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, במגמה ללמדן את תכני התכניות, ארגון עבודת יח"ד ועצמה לכל, שילוב התכניות במערך הבית ספרי וכן העברת השתלמויות למורות-הרכזות בבתי הספר.

המדריכות נפגשות באופן קבוצתי ואישי עם מנהלת התכניות במכון לחקר הטיפוח בחינוך במגמה לשפר את עבודת יח"ד במחוזות.

החל משנת תשס“ט השתלמות עצמה לכל הוכרה כהשתלמות במתווה המקצועי של אופק חדש.