יש ראיות שהחונכות עובדת
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: יש ראיות שהחונכות עובדת
instituelogoתיבת טקסט: America Reads Challenge Resource Kit
משרד סגן-השר, שירות לתכנון והערכה 
מחלקת החינוך של ארצות-הברית 1997

מחקרים מוכיחים בעקביות שתכניות חונכות בנויות כהלכה, הנעזרות במתנדבים ובאנשים לא מקצועיים נוספים המתפקדים כחונכים, עשויות להועיל לשיפור כישורי הקריאה של ילדים. תלמידים בעלי כישורי קריאה מתחת לממוצע הזוכים להדרכה ממתנדבים בתכניות איכותיות, מגיעים להישגים משמעותיים בכישורי קריאה בהשוואה לתלמידים שאינם זוכים לה. גם החונכים מגיעים להישגים בכישורי הקריאה שלהם. מהמחקרים עולה שתלמידים שמשתתפים בתכניות חונכות, הן החונכים והן החניכים, הם לעתים קרובות בעלי הערכה עצמית גבוהה יותר ועמדות חיוביות יותר כלפי בית-הספר. 
בין מאפייני תכניות ההדרכה שמניבות את ההישגים החיוביים ביותר ניתן למנות: הדרכה מקיפה לחונכים, מחויבות פורמאלית לזמן של החונכים, מפגשי הדרכה מעוצבים, השגחה מדוקדקת על אופן מתן ההדרכה, וקשר צמוד בין הוראת הקריאה בכיתה ותכנית הלימודים לבין ההדרכה בתכנית החונכות. 
תלמידים בעלי מוגבלויות למידה חמורות זקוקים לשירותי חונכות מיוחדים שניתן לספקם על ידי אנשי-מקצוע בשילוב עם אנשים לא מקצועיים תחת השגחה קפדנית.

מה מגלה המחקר על תכניות חונכות?

1. תכניות החונכות מניבות שיפורים בהישגים הלימודיים של החניכים 
 תכנית חונכות בריטית שהקיפה 2,372 תלמידי יסודי וחט"ב שנחנכו ע"י הורים וחברים שעברו הכשרה, ושנמשכה בממוצע 8.6 שבועות, שיפרה את הבנת הנקרא של החניכים פי 4.4 מן הניקוד הרגיל ואת הכרת המלים פי 3.3. ארבעה חודשים לאחר סיום התכנית, המשיך עדיין החניך הממוצע להשיג ניקוד כפול מהרגיל בהבנת הנקרא ובהכרת המלים גם יחד.
Topping K. & Whitley, M. (1990). Participant evaluation of parent-tutored and peer-tutored projects in reading. Educational Research, 32 (1), 14-32.
 ניתוח של 65 מחקרים שראו אור ושנעשה בהם שימוש בשיטות הערכה קשוחות לצורך הערכת תכניות חונכות איכותיות, חשף תוצאות הישגיות חיוביות, אם גם מתונות, בכל המחקרים.
Cohen, P.A., Kulik, J.A. & Kulik, C.L.C. (1982). Educational outcomes of tutoring: A meta-analysis of findings. American Educational Research Journal, 19, 237-248. 
 שתי תכניות חונכות במחוז Dade בפלורידה, ארה"ב, שהכשירו מתנדבים מגילאים שונים ובוגרים לשמש כחונכים לתלמידי בתי-ספר יסודיים, מצאו שהישגי החניכים עלו מעל לאלה של קבוצת ביקורת שנבחרה באקראי מבין תלמידים שלא הסתייעו בחונכות. 
Madden, N.A. & Slavin, R.E. (1989). Effective pullout programs for students at risk. In Effective Programs for Students at Risk. R.E.  Slavin, N.L. Karweit, and N.A. Madden, eds. Boston, Allyn and Bacon.
 בתכנית חונכות, לאחר שעות הלימודים, שבה נחנכים תלמידי כיתות ב' ו- ג' בעלי הישגים נמוכים, ניתנים שיעורי העזר בני השעה, פעמיים בשבוע, ע"י סטודנטים באוניברסיטה וגמלאים. בתכנית זו השיגו החניכים ניקוד גבוה יותר מקבוצת ביקורת בעלת תאימה קרובה בסעיפי הכרת מילים, דיוק בקריאת קטע ואיות המילים. חמישים אחוזים מן החניכים הגיעו לפער של שנה קדימה בקריאה, וזאת בשעה שרק עשרים אחוזים מילדי קבוצת הביקורת הגיעו לכך.
Morris, D. Shaw, B. & Perney. J. (1990, November). Helping low readers in Grades 2 and 3: An after-school volunteer tutoring. Elementary School Journal, 91, 133-150.
 מחקרים אחרים הראו, ששירותי חונכות בנויים כהלכה על ידי חונכים - חברים ובני גילאים אחרים, יש בכוחם לשפר את הישגי הקריאה בקרב ילדים טעוני-טיפוח ובעלי מוגבלויות קלות, או ידע מוגבל באנגלית.
Bender, D.S., Giovanis, G. & Mazzoni, M. (1994). After-school tutoring Program. 
Paper presented at the Annual Conference of the National Middle School Association: Warger, C.L. (1991). Peer tutoring: When working together is better than working alone. Reston, V.A., Council for Exceptional Children.
 סקרים שכוונו לקבוצות תלמידים שנחנכו בקריאה הראו תוצאות חיוביות בביטחונם העצמי של התלמידים כקוראים, במוטיבציה שלהם לקריאה ובהשקפותיהם על שליטתם בכישורי הקריאה שלהם.
Cohen, P.A., Kulik, J.A. & Kulik, C.L.C. (1982). Educational outcomes of tutoring: A meta-analysis of findings.  American Educational Research Journal, 19, 237-348.
Lepper, M.R. & Chabay, R.W. (1988). Socializing the intelligent tutor: Bringing empathy to computer tutors. New York: Springer-Verlag.
Topping, K. & Whitely, M. (1990). Participant evaluation of parent tutored and peer-tutored projects in reading. Educational Research, 32 (1), 14-32.
Merrill, D.C., et al. (1995). Tutoring: Guided learning by doing. Cognition and 13(3), Instruction, 315-373

2. תכניות חונכות תורמות הן לחניכים והן לחונכים 
החונכות יכולה גם לשפר את הביטחון-העצמי בעניין הקריאה, המוטיבציה לקריאה וההתנהגות, גם אצל החניכים וגם אצל החונכים בכל הגילאים.
 ה-Partners for Valued Youth הפעילה תלמידים בסיכון, בעלי ידע מוגבל באנגלית, כחונכים לתלמידי בי"ס יסודי בעלי הישגים נמוכים, במשך 4 שעות בשבוע. לאחר שעסקו בחונכות, ירדו שיעורי הנשירה וההיעדרויות בקרב החונכים הללו והם הגיעו לניקוד גבוה יותר בתדמיתם העצמית לעומת קבוצת ביקורת שנבחרה באקראי. גם החניכים הגיעו לניקוד גבוה יותר בקריאה, לשיעורי העדרות נמוכים יותר ולצמצום במספר ההפניות שלהם לבירורים משמעתיים.
Robledo, M. del R. (1990). Partners for valued youth: Dropout prevention strategies for at-risk language minority students. Washington, DC: US Department of Education.


מה אומר המחקר על ביצוע איכותי של תכניות חונכות?

בין החוקרים שבדקו תכניות חונכות רבות קיימת בדרך כלל הסכמה על הגורמים המחוללים את ההישג החיובי העקבי ביותר אצל החניכים. 
להלן ששה מן הגורמים האלה:

1. התאמה לחומר הנלמד בכיתה 
 כשהחונכות מתואמת עם לימוד הקריאה בכיתת התלמיד בביה"ס, מגיעים התלמידים להישגים טובים יותר מאשר בהעדר תיאום כזה.
Venezky, R. L. & Jain, R., (1996). Tutoring for reading improvement: A background paper. Reisner, Petry, Armitage, (1990). Jenkins & Jenkins, 1987.
2. הכשרה אינטנסיבית ורצופה של החונכים
 חניכים שחונכיהם קיבלו הכשרה ואימון אינטנסיביים בזמן שהשתתפו בתכנית החונכות במחוז Dade בפלורידה, עלו בהישגיהם על חניכים שחונכיהם לא סיימו את שיעורי ההכשרה.
Wasik, B.A. & Slavin, R.E. (1993). Preventing early reading failure with one-to-one tutoring. A review of five programs. Reading Research Quarterly, pp. 179- 300.
3. הכשרת החונך בכישורים בין-אישיים
 חשיבותה של הכשרת החונך מקבלת חיזוק מכמה מחקרים נוספים המעניקים ייעוץ ספציפי על סוגי ההכשרה שמניבים את התוצאות הטובות ביותר.  Jenkins & Jenkins (1985) מצביעים על חשיבות ההכשרה בכישורים הבין-אישיים שמטרתה למנוע מהחונכים להיות בלתי סבלניים כלפי החניכים.
Jenkins, J.R & Jenkins, L.M. Making peer tutoring work (1987, March). Educational Leadership, pp. 64-68.
 (1991) Warger  אומר שההכשרה צריכה לכלול אסטרטגיות לחיזוק תשובות נכונות ולתיקון נכון של תשובות שגויות. 
Warger, C.L. (1991). Peer tutoring: When Working together is better than working alone. 
Roston, VA: Council for Exceptional Children.
 מחקר שנערך על חונכות לתלמידי כיתה א' המצויים בסיכון בעטיו של כשל קריאה, דיווח שיחסי חונך-חניך מוצלחים אופיינו על ידי חיזוק ועידוד התקדמות החניכים. החונכים חיזקו את החניכים כאשר אלה עסקו במספר רב של התנסויות קריאה וכתיבה שבהן עבר החניך מהסתייעות מלאה בחונך - לעבודה עצמאית, ומתן הדגמה מפורטת של תהליכי קריאה וכתיבה נאותים.
Juel, C., (1966). What makes literacy tutoring effective? Reading Research Quarterly, 31 (3), 268-289.

4. מפגשי חונכות מוקפדים בהם התוכן ואופן יישום ההדרכה רשומים בתדריך מסודר
 בניתוחם מצאו Cohen, Kulik & Kulik שתכניות חונכות מתוכננות ומסודרות הניבו הישגים גבוהים יותר מאשר תכניות שלא היו כאלה.
 (1993)Wasik and Slavin  הגיעו למסקנות דומות כשבדקו חמש תכניות חונכות מוצלחות.
Cohen, P.A. Kulik, J.A. & Kulik, C.L.C. (1982). Educational outcomes of tutoring: A meta-analysis of findings.
American Educational Research Journal, 19, 237-348.
Wasik, B.A. & Slavin, R.E. (1993, Spring), Preventing early reading failure with one-to-one tutoring, A review of five rograms. Reading Research Quarterly, pp. 179-200.
 במחקר על השימוש בתדריך כתוב להוראת מתמטיקה, מצאו McArthur, Staxz & Zmuidzinas שמרבית החונכים המצליחים ביותר שיננו תכופות היטב תדריכים כתובים על מנת להתמודד עם טעויות התלמידים. תוצאות המחקר הזה הן כלליות דיין כדי ליישמן גם להוראת הקריאה.
Stasz, C. & Zmuidzinas, M. (1990). Tutoring techniques in algebra. Cognition. McArthur, Dand Instruction, 7, 197-244. 

5. מפגשי חונכות קצובים, תכופים וסדירים
 הערכות קשוחה של תכניות חונכות דיווחו על תוצאות חיוביות של תכניות שמפגשי החונכות שלהן ארכו בין 10 ל- 60 דקות, מפגשים ארוכים יותר לא הניבו בהכרח תוצאות טובות יותר.
Brailsford, A. (1991), Paired Reading; Positive reading practice, Kelowna, British 
Columbia: Filmwest Association (1991). Warger,( 1991), Robledo, (1990), Jenkins & Jenkins, (1985).
 תכניות חונכות בהן נערכו המפגשים לפחות שלוש פעמים בשבוע מניבות יותר הישגים חיוביים אצל החניכים מאשר תכניות שבהן נפגשו רק פעמיים בשבוע.
Reisner, Petry, & Armitage, (1990). 

6. התערבויות מותאמות במיוחד עבור ילדים בעלי קשיי קריאה חמורים
 האסטרטגיות החשובות ביותר לשיפור הוראת ולמידת הקריאה המוקדמת הם: לימוד היחסים בין הצלילים לבין האותיות, ביטוי המלים בקול, לימוד איות המילים, וסיוע לפיתוח קריאה חשיבתית רהוטה.
Kameenui, Adams, and Lyon, (1966). Learning to Read/Reading to Learn (1996). U.S. Department of Education, Washington, D.C.
 מתנדבים מאומנים תחת השגחה קפדנית של מורים לקריאה ותומכים אחרים הוכחו כמדריכים יעילים להוראת תלמידים בעלי מוגבלויות ותלמידים בעלי לקויות.
Azcoitia, (1989). Madden & Slavin, (1989)