התכניות בבתי הספר
reading togetherתיבת טקסט: תכניות חונכות  יח"ד
תיבת טקסט: תכנית חונכות שנועדה לקדם בקריאה תלמידים מכיתות ב' / ג‘ המתקשים בקריאה, הנחנכים פרטנית על ידי תלמידים מכיתה ה'/ו‘ .
מטרות התכנית הן שיפור הדיוק בקריאה ושיפור הבנת הנקרא בקרב החניכים, פיתוח כישורי חניכה כגון הגברת הקשב לזולת, מתן חיזוקים, הכוונה ללמידה וכו' בקרב החונכים והגברת המוטיבציה לקריאה ונכונות לקרוא ספרים בשעות הפנאי בקרב החונכים והחניכים כאחד. 
     n    עוד אודות התכנית...
תיבת טקסט: יח"ד קריא ה
a child with a  test tube תיבת טקסט: תכניות יח"ד ועצמה לכֹל
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה  העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitilogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: תכניות יח"ד ועצמה לכֹל
המכון לחקר הטיפוח בחינוך