גרפים מחקר תשסז
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: צמצום פערים בקריאה מדויקת ושיפור הבנת הנקרא במסגרת התכנית עצמה לכל 
instituelogoתיבת טקסט: ד"ר אתי כהן (סייג)
תשס“ז
תיבת טקסט: ציון ממוצע
תיבת טקסט: ציון ממוצע
תיבת טקסט: ציון ממוצע
תיבת טקסט: ציון ממוצע
תיבת טקסט: ציון ממוצע