צרו קשר
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: ליצירת קשר עם תכניות יח"ד ועצמה לכל
instituelogoתיבת טקסט: מטה תכניות יח“ד ועצמה לכל הינו חלק מן האגף לפיתוח תכניות במכון לחקר הטיפוח בחינוך, 
האוניברסיטה העברית הר הצופים בירושלים.
טלפון: 02-5882013.  פקס: 02-5882851.  דואר אלקטרוני:  yachad@savion.huji.ac.il

כתובת למשלוח מכתבים: 
תכניות יח“ד ועצמה לכל, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905.

ניתן ליצור קשר ישיר עם מדריכות  יח“ד ועצמה לכל במחוזות:
מחוז הדרום
מדריכה: יהודית סלפטי טלפון: 052-8889978 דוא“ל: yehudit105@walla.com 
מחוז חיפה
מדריכה: מירי אלגביש טלפון: 052-6064523 דוא“ל: algavis2@netvision.net.il 
מחוז תל אביב
מדריכה: ג‘וסלין קורן טלפון: 052-2223137 דוא“ל: r-koren@013.net 
מחוז ירושלים
מדריכה: פלורה נמט טלפון: 052-8308087 דוא“ל: bene@zahav.net.il