עצמה לכל2
Writing exerciseתיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: עצמה לכל תכנית חונכות ו קריאה
instituelogo

משך ומבנה התכנית

התכנית הינה תכנית שנתית בהיקף של שלוש שעות שבועיות.

בתכנית שלוש תקופות:

1. תקופת אבחונים וצמצום פערים: ספטמבר - נובמבר

אבחון אישי לתלמידים בעלי ההישגים הבינוניים ומטה בקריאה מכיתות ב'.

סיכום האבחונים ותכנון עבודה פרטנית לקידום תלמידי ב' המתקשים בקריאה.

עבודה פרטנית של מחנכות ב' ו-ה'/ו' עם התלמידים מכיתה ב' המתקשים בקריאה.

2. תקופת הכנת החונכים: נובמבר - דצמבר

הכנת החונכים לתפקידם טרום הפעלה במשך 2 ש"ש (8 מפגשי הכנת חונכים).

המשך עבודה פרטנית (1 ש"ש) של מחנכות ב' ו-ה'/ו' עם התלמידים המתקשים.

3. תקופת החונכות: ינואר - יוני

1 שעת הכנה שבועית לחונכים.

1 שעת מפגש חונכות שבועית בין החונכים והחניכים.

1 שעת המשך עבודה פרטנית של מחנכות ב' ו-ה'/ו' עם התלמידים המתקשים.

מפגשי החונכות מתבצעים בשתי קבוצות

קבוצת כלנית: תלמידי ה'/ו' בעלי הישגים לימודיים טובים ומעלה, חונכים פרטנית תלמידי ב' בעלי הישגים בינוניים ומטה בקריאה. על קבוצה זו אחראית מחנכת ב'.

קבוצת רקפת: תלמידי ה'/ו' בעלי הישגים לימודיים בינוניים ומטה, חונכים פרטנית קבוצה של תלמידי ב' בעלי הישגים טובים ומעלה בקריאה. על קבוצה זו אחראית מחנכת ה'/ו'.

לכל קבוצה תכנית ייחודית המתאימה לה וחומרי למידה נוספים ייחודיים לה.

חומרי הלמידה של התכנית

·    אבחונים אישיים לתלמידי כיתה ב' ולתלמידי ה' / ו'.

·    דפי פעילות ומשחקים לקידום התלמידים המתקשים עדיין בפענוח.

·    תקליטור עם פעילויות מחשב מתוקשבות ואינטראקטיביות לקידום בפענוח.

·    דפי קריאה, משחקים מאתגרים ופעילות העשרה לכל מפגש חונכות לקידום

התלמידים בעלי ההישגים הלימודיים הטובים.

·  חוברות למפגשי החונכות בשלב א' – שלב קריאת הטקסטים.

·  חוברות למפגשי החונכות ב שלב ב' – עידוד הקריאה בספרים.

·  תדפיסי הנחייות לכל אחת מן המחנכות המרכזות את התכנית.

המורות המרכזות את התכנית

מחנכת כיתה ב' ומחנכת כיתה ה'/ו'.

ליווי והדרכה של המחנכות-הרכזות

השתלמות בת 30 שעות.

הדרכה פרטנית למחנכות המרכזות את התכנית בבית הספר על-ידי מדריכת עצמה לכל.

היערכות בית הספר להפעלת התכנית

יש להקצות 3 ש“ש לכל אחת משתי המחנכות המרכזות את התכנית בביה"ס.

לבי"ס שיפעיל את התכנית יינתן תדפיס מפורט ובו הנחיות לשילוב התכנית במערך הבית ספרי וכן ליווי של מדריכת עצמה לכל כדי לסייע בנדון.