עצמה לכל 1
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: עצמה לכל תכנית חונכות ו קריאה
institutlogo

 

עצמה לכל – תכנית חונכות וקריאה בה כלל תלמידי כיתה ה‘ חונכים את כלל תלמידי כיתה ב‘. התכנית הוליסטית ומשלבת היבטים לימודיים, רגשיים, חברתיים וערכיים ונותנת מענה ייחודי בקריאה לשוני בין תלמידים בעלי צרכים שונים בכיתה. עצמה לכל מאפשרת לקדם את התלמידים בעלי ההישגים החלשים בקריאה, ובמקביל, לטפח את התלמידים בעלי ההישגים הלימודיים הטובים.

התכנית שנתית ומובנית במסגרת שעות הלימודים, בתכנים, בחומרי הלמידה וכוללת מערך השתלמויות לרכזות והדרכה פרטנית של הרכזות בבתיה"ס ע"י מדריכת עצמה לכל.

התכנית מבוססת על עקרון הנתינה לזולת ומאפשרת לחונכים להיחשף לערך הנתינה הלכה למעשה. מעבר להיבטים הערכיים והחברתיים, מעצימה הנתינה את החונכים גם באופן אישי.

בעצמה לכל  שני מוקדי עשייה עיקריים:

א. עבודה פרטנית של המחנכות עם תלמידים מתקשים בקריאה מכיתה ב'.

ב. חונכות של כלל תלמידי כיתה ה' עם כלל תלמידי כיתה ב' בקריאה והבנת הנקרא בהדרכתן של המחנכות.

מטרות התכנית:

· הבאת תלמידים בעלי הישגים חלשים בתחום הקריאה מכיתות ב' ליכולת קריאה מדויקת ולשיפור הבנת הנקרא.

· הבאת תלמידים בעלי הישגים חלשים בתחום הקריאה מכיתות ה', לשיפור יכולת הקריאה מדויקת ולשיפור הבנת הנקרא.

· איתגור והעשרת תלמידי כיתה ב' וכיתה ה‘ בעלי הישגים טובים בקריאה.

· פיתוח מוטיבציה והנאה בקריאה בקרב החונכים והחניכים.

· טיפוח תחושת המסוגלות של כל תלמיד ותלמיד.

· טיפוח ערך הנתינה.

הוכחות שהתכנית עובדת

בשנה“ל תשס"ז ערכה ד"ר אתי כהן ממכללת קיי  מחקר הערכה בירושלים.

תלמידי קבוצת הניסוי, שלמדו על פי התכנית עצמה לכל, התקדמו באופן מובהק ומשמעותי בקריאה מדויקת ובהבנת הנקרא בהשוואה לתלמידי קבוצת הביקורת.

התלמידים המתקשים ביותר התקדמו בצורה המשמעותית ביותר בקריאה מדויקת.

ההערכה נמשכת

כל מנהל מקבל את המידע על הישגי התלמיד המתקשה בתחילת השנה ועל מידת התקדמותו והישגיו לקראת סוף השנה וכן גרף של ממוצע ההתקדמות של התלמידים המתקשים בכיתתו.

להרחבה על התכנית

הפעלת התכנית בבתי ספר בבת-ים

מחקרים

תקציר מחקר תשס“ו צמצום פערים בקריאה מדויקת

תקציר מחקר תשס“ז צמצום פערים בקריאה מדויקת

תוצאות מחקר תשס“ז בגרפים

תיבת טקסט: התכנית עצמה לכל פותחה במכון לחקר הטיפוח בחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים על-ידי צוות מקצועי שכלל את פרופ' דן דיוויס ,פרופ' עילית אולשטיין, אביבה אייזן ופלורה נמט.
תיבת טקסט: תיבת טקסט: אגף שח"ר הוא שותף מרכזי בהפעלת התכנית ברחבי הארץ 
ובכך מסייע בקידום תלמידים מתקשים בכיתות היסוד  
התוצאות מוכחות.
Studying together