מהות החונכות
tutoringתיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
universitylogoתיבת טקסט: המכון לחקר הטיפוח בחינוך
תיבת טקסט: מהות החונכות בתכניות יח"ד ועצמה לכל
institutelogo

החיים במאה העשרים ואחת מאופיינים בשינויים מהירים, שינויים המביאים לכך שהחינוך וההוראה עוברים מהפיכה. מהפיכה זו מתבטאת במעבר מחינוך והוראה להשגת ידע, לחינוך והוראה של תהליכים במגמה לפתח לומד עצמאי, ערכי וחושב. אדם שיהיה לומד כל החיים.

 

כדי שאדם יהיה לומד לכל חייו, יש להעניק לתלמיד שליטה במיומנויות היסוד, המהוות את הבסיס להתהוותו כלומד עצמאי. בעידן הנוכחי הידע הוא רב, ובניית ההשכלה נמשכת כל החיים באמצעות מיומנויות הקריאה, החשיבה, הניתוח והמחשב. הקניית ופיתוח של מיומנויות אלה היא בבחינת "למד אותם לדוג" במקום "לתת להם דגים". המציאות המורכבת של חיינו דורשת לגדל תלמיד בעל אמונה ביכולתו, בעל מוטיבציה ללמוד, בעל יכולת לשהות בעמימות, בעל יכולת להעלות שאלות ותהיות ובעל עניין לחפש תשובות ופתרונות. אחת מן הדרכים המסייעות לגדל תלמיד בעל יכולות אלה היא דרך החונכות. חונכות היא אינטראקציה בינאישית של אחד לאחד, המאפשרת בעקבות קשר בינאישי בונה להתמודד עם תהליכי למידה שונים, הן מבחינה רגשית והן מבחינה קוגניטיבית. באמצעות החונכות זוכה החניך, לליווי ותמיכה רגשית הולמת מחונך צעיר, הקרוב אליו בגילו, המדבר בשפתו והמשמש לו דמות הזדהות.

מטרת כל התכניות היא להגביר את המוטיבציה ללמידה של החניך ושל החונך ולקדמם בתחומי הדעת השונים. התכניות מזמנות לחניך ולחונך התנסות בחוויות הצלחה. חומרי למידה מובנים וליווי החניך על-ידי חונך ממוקד ותומך, הם הגורמים המסייעים להתמודדות והתגברות על קשיים בתהליך הלמידה ומביאות לחויות הצלחה. חוויות הצלחה אלה מגבירות את המוטיבציה והנכונות ללמידה בכלל.

התכניות משולבות במסגרת מערכת הלימודים הבית-ספרית, בתכנים, בחומרי למידה ובמערך הדרכה. ההדרכה ניתנת בבית הספר, למורה המרכזת את התכנית ולחונכים, על ידי מדריכה מטעם אגף תכניות יח"ד ועצמה לכל  בהשתלמויות מרוכזות ובאופן פרטני .

הכשרת החונך לתפקידו

בתכניות החונכות השונות, החונך הוא גורם מרכזי המסייע לקידום תהליכי הלמידה. לכן, יש להכשיר היטב את החונך לתפקידו כדי שיהיה גורם מלמד ומודל הזדהות מצמיח ומעצים. הכשרת החונך כוללת הדרכה סביב תכנים לימודיים בתחום הדעת של התכנית, וכן עבודה על פיתוח יכולות ומיומנויות אישיות ובינאישיות. חומרי למידה מיוחדים לחונך מהווים מעין מדריך למורה שבעזרתם החונך מכין מראש כל מפגש עם החניך. מיומנויות בינאישיות משפיעות מאוד על תהליכי הלמידה .

החונך מקבל הדרכה על מנת לפתח:

n יכולת ניתוח של מצבים ותהליכים המתרחשים במהלך האינטראקציה הלימודית והבינאישית.

n שיקול דעת ויכולת בחירה.

n יכולות רגשיות להתמודד עם מצבים מתסכלים ועמומים במהלך הלמידה והחונכות.

n זיהוי עצמי של נקודות הכוח ושל נקודות החולשה, במגמה להתחבר אל נקודות הכוח ולהתמודד עם נקודות החולשה.

החונכות

בתכניות יח"ד ועצמה לכל החונכות היא ערך. התכניות מועברות כתוכניות חונכות, לא במקרה, אלא מתוך מחשבה להשיג מטרות נוספות מעבר להישגים הלימודיים. חונכות תורמת גם לחונך וגם לחניך במישורים רבים. החונכות היא תהליך המאפשר לחונך לצמוח ולשפר את הדימוי העצמי ואת האמונה ביכולותיו. חונך מועצם יוצר אווירה מתאימה המאפשרת לחניך לגדול. נוצרת הדדיות מפרה בין חונך לחניך שנותנת לחניך תחושה כי גם הוא יכול להתמודד עם משימות לימודיות, חברתיות ובינאישיות. תחושה זו משפרת את הדימוי העצמי של החניך ואת נכונותו להעז ולהתמודד עם קשיים לימודיים ואחרים. החונכות מזמנת קשר חברתי בין-גילי בין החונכים לחניכים, החונכים לומדים לקבל את התלמיד הצעיר תוך גילוי סבלנות וסובלנות, והחניכים נחשפים למודל חיקוי חיובי של בני גילם. קשר כזה משפר את האווירה בבית הספר ומצמצם אלימות.  החונכות תורמת לחינוך לערכי הנתינה וההתנדבות הלכה למעשה בקרב החונכים ובהיחשפות למודל זה בקרב החניכים. התנסות בחונכות מוצלחת תורמת להרחבת מעגלי ההתנדבות והתרומה לבית-הספר ולקהילה. ערך מוסף לתכניות החונכות הוא הטיפול בשתי שכבות גיל בו זמנית בתכנית אחת, דבר המייעל  את ההישגים ומקטין את המשאבים.

סיכום

התכניות של מטה יח"ד ועצמה לכל מטפחות את התלמיד על פי הדרישות של המאה העשרים ואחת. הן נותנות מענה, בונות ומחזקות את מיומנויות היסוד (הקריאה, החשיבה, הניתוח והמחשב) של התלמידים המשתתפים בתכניות, דבר המאפשר לתלמידים להתחיל את דרכם כלומדים עצמאיים ולבנות בסיס איתן להתמודדות.

השימוש בחונכות בכל התכניות שלנו תורמת להעצמה העצמית של התלמידים, למוטיבציה גבוהה ללמידה ולהקניית דרכי התמודדות בתהליכים לרכישת ידע. בתכניות יח"ד ועצמה לכל ישנו מרכיב חשוב בחינוך לערכים, בתכניות לא מדברים על ערכים, אלא "עושים" הלכה למעשה.

ניתן לומר, שבתכניות יח"ד ועצמה לכל קיים שילוב ייחודי בין עולמות תוכן לעולמות ערכיים.

מידע מחקרי אודות החונכות