דף הבית
crossed handsתיבת טקסט: תכניות יח"ד (ילדים חונכים ילדים) ועצמה לכל הן תכניות חונכות המקדמות תלמידים בתחומי דעת שונים. התכניות פותחו באגף לפיתוח תכניות במכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים. 
התכניות משולבות במסגרת מערכת הלימודית הבית-ספרית, בתכנים, בחומרי הלמידה ובמערך ההדרכה. ההדרכה ניתנת לחונכים, למורות ולמדריכות המנחות את המורות. 
החונכות מבוססת על עקרון הנתינה לזולת, המעצימה את החונכים וחושפת אותם לערך הנתינה הלכה למעשה. החונכות יוצרת קשר חברתי בין-גילי בין החונכים לחניכים, קשר התורם לצמצום האלימות ולשיפור האווירה בביה“ס. 
מטרות התכניות הן להגביר את המוטיבציה ללמידה של החניך ושל החונך ולקדמם בתחומי דעת שונים. התכניות, בסיוע חומרי למידה מובנים, אשר גובשו בהנחיה אקדמית, מזמנות לחניך ולחונך התנסות בחוויית הצלחה אמיתית המושגת לאחר התמודדות והתגברות על קשיים, בסיוע חונך תומך. חוויות ההצלחה מגבירות את המוטיבציה והנכונות להתמודד עם כל תחום דעת. 
החונכות היא תהליך המאפשר לחונך ולחניך לצמוח ולשפר את הדימוי העצמי. חונך מועצם יוצר אווירה מתאימה המאפשרת לחניך לגדול.
החונכות מאפשרת עבודה עם שתי שכבות גיל בו זמנית תוך ייעול ההישגים והקטנת המשאבים.
תכניות יח"ד ועצמה לכל זוכות להצלחה גדולה בבתי"ס יסודיים. אנו עדים שנה אחרי שנה במשך כ-30 שנים של הפעלת התכניות, להישגים שאליהם מגיעים התלמידים בעקבות השתתפות בתכניות השונות. תכניות אלה מאפשרות לתלמידים החלשים בבית הספר לסגור פערים שלולא השתתפות בתכניות אלה, היו גדלים ויוצרים בעיות נוספות בתפקוד התלמידים בבית ספר ובחברה.
מדברי התלמידים והמורים בשטח
קצת רקע היסטורי על התפתחות התכניות
תיבת טקסט: תכניות יח "ד ועצמה לכֹל
תיבת טקסט: ילדים חונכים ילדים
תיבת טקסט: טל. 02-5882013  פקס. 02-5882851
yachad@savion.huji.ac.il
girl's face3child's facegirl's face2girl's face1תיבת טקסט: האוניברסיטה  העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
האוניברסיטה העברית ירושלים
תיבת טקסט: עודכן בינואר 2010